Rebusar och stjälprebusar totalt
Rebus 1: ljudrebusen, MUSSÄNGEN
Rebus 2: SÖRGÅSAR, ANABETTYKSMOTSIPSPAE
Rebus 3: ROMOR, 2X2X2X2X2X2X2X2X2
Rebus 4: TSRÖTSRÄNAF, GLIDFAX
Rebus 5: Installationen, NURFDROL
Rebus 6: BORSTI, KUNGKROSS
Rebus 7: TJUGOÅTTX, SLÅNOLLFYTIOSEX
Rebus 8: VATSMURR, ÖRESINSGRÄFF
Stjälprebusarna