tillbaka till resultathögen
Totalt efter Etapp 2
Osorterat

37 Tidsprickar vid Start
36 Stil och finess
0 Rebus 1
20 Det folkölsfria musikkrysslet
40 Tallriksplock 1
48 Fotoplock 1
1 Rebus 2
21 Elitseriepysslet
25 Romanfigurpysslet
41 Tallriksplock 2
49 Fotoplock 2
Sorterat

0 Rebus 1
1 Rebus 2
20 Det folkölsfria musikkrysslet
21 Elitseriepysslet
25 Romanfigurpysslet
36 Stil och finess
37 Tidsprickar vid Start
40 Tallriksplock 1
41 Tallriksplock 2
48 Fotoplock 1
49 Fotoplock 2