tillbaka till resultathögen
Totalt efter Etapp 3
Osorterat

37 Tidsprickar vid Start
36 Stil och finess
0 Rebus 1
20 Det folkölsfria musikkrysslet
40 Tallriksplock 1
48 Fotoplock 1
1 Rebus 2
21 Elitseriepysslet
25 Romanfigurpysslet
41 Tallriksplock 2
49 Fotoplock 2
2 Rebus 3
22 Pojkbandspysslet
26 Vad kommer sen-pysslet
23 Hjulskyltningspysslet
42 Tallriksplock 3
50 Fotoplock 3
Sorterat

0 Rebus 1
1 Rebus 2
2 Rebus 3
20 Det folkölsfria musikkrysslet
21 Elitseriepysslet
22 Pojkbandspysslet
23 Hjulskyltningspysslet
25 Romanfigurpysslet
26 Vad kommer sen-pysslet
36 Stil och finess
37 Tidsprickar vid Start
40 Tallriksplock 1
41 Tallriksplock 2
42 Tallriksplock 3
48 Fotoplock 1
49 Fotoplock 2
50 Fotoplock 3