tillbaka till resultathögen
Etapp 1
Osorterat

37 Tidsprickar vid Start
36 Stil och finess
0 Rebus 1
21 Det nästan vinkelräta musikkrysset
40 Tallriksplock 1
48 Fotoplock 1
Sorterat

0 Rebus 1
21 Det nästan vinkelräta musikkrysset
36 Stil och finess
37 Tidsprickar vid Start
40 Tallriksplock 1
48 Fotoplock 1