tillbaka till resultathögen
Totalt efter Etapp 2
Osorterat

37 Tidsprickar vid Start
36 Stil och finess
0 Rebus 1
21 Det nästan vinkelräta musikkrysset
40 Tallriksplock 1
48 Fotoplock 1
1 Rebus 2
22 Grysslet
25 Låtassociationspysslet
41 Tallriksplock 2
49 Fotoplock 2
Sorterat

0 Rebus 1
1 Rebus 2
21 Det nästan vinkelräta musikkrysset
22 Grysslet
25 Låtassociationspysslet
36 Stil och finess
37 Tidsprickar vid Start
40 Tallriksplock 1
41 Tallriksplock 2
48 Fotoplock 1
49 Fotoplock 2