tillbaka till resultathögen
Totalt efter Etapp 3
Osorterat

37 Tidsprickar vid Start
36 Stil och finess
0 Rebus 1
21 Det nästan vinkelräta musikkrysset
40 Tallriksplock 1
48 Fotoplock 1
1 Rebus 2
22 Grysslet
25 Låtassociationspysslet
41 Tallriksplock 2
49 Fotoplock 2
2 Rebus 3
23 TextTV-pysslet
26 Ost-eller-kexpysslet
42 Tallriksplock 3
50 Fotoplock 3
Sorterat

0 Rebus 1
1 Rebus 2
2 Rebus 3
21 Det nästan vinkelräta musikkrysset
22 Grysslet
23 TextTV-pysslet
25 Låtassociationspysslet
26 Ost-eller-kexpysslet
36 Stil och finess
37 Tidsprickar vid Start
40 Tallriksplock 1
41 Tallriksplock 2
42 Tallriksplock 3
48 Fotoplock 1
49 Fotoplock 2
50 Fotoplock 3