tillbaka till resultathögen
Totalt efter Lunch
Osorterat

37 Tidsprickar vid Start
36 Stil och finess
0 Rebus 1
21 Det nästan vinkelräta musikkrysset
40 Tallriksplock 1
48 Fotoplock 1
1 Rebus 2
22 Grysslet
25 Låtassociationspysslet
41 Tallriksplock 2
49 Fotoplock 2
2 Rebus 3
23 TextTV-pysslet
26 Ost-eller-kexpysslet
42 Tallriksplock 3
50 Fotoplock 3
3 Rebus 4
24 Folkbildningspysslet
27 Ordkedjepysslet
43 Tallriksplock 4
51 Fotoplock 4
38 Tidsprickar vid Lunch
30 Will it float?
31 IQ-testet
20 Öppnat stjälp
8 Stjälp 1
9 Stjälp 2
10 Stjälp 3
11 Stjälp 4
12 Stjälp 5
13 Stjälp 6
14 Stjälp 7
15 Stjälp 8
16 Stjälp 9
17 Stjälp 10
18 Stjälp 11
19 Stjälp 12
Sorterat

0 Rebus 1
1 Rebus 2
2 Rebus 3
3 Rebus 4
8 Stjälp 1
9 Stjälp 2
10 Stjälp 3
11 Stjälp 4
12 Stjälp 5
13 Stjälp 6
14 Stjälp 7
15 Stjälp 8
16 Stjälp 9
17 Stjälp 10
18 Stjälp 11
19 Stjälp 12
20 Öppnat stjälp
21 Det nästan vinkelräta musikkrysset
22 Grysslet
23 TextTV-pysslet
24 Folkbildningspysslet
25 Låtassociationspysslet
26 Ost-eller-kexpysslet
27 Ordkedjepysslet
30 Will it float?
31 IQ-testet
36 Stil och finess
37 Tidsprickar vid Start
38 Tidsprickar vid Lunch
40 Tallriksplock 1
41 Tallriksplock 2
42 Tallriksplock 3
43 Tallriksplock 4
48 Fotoplock 1
49 Fotoplock 2
50 Fotoplock 3
51 Fotoplock 4