Tallriksplock 1 
allt om rallyt vt09 | föregående | nästa
  1  LySistrate   10+5     105
  2  Öset Luhring   10+5     105
  3  RRL för Claes Elfsberg   10+5     105
  4  De onämnbara   10+0     100
  5  Enar Åkered   10+5     105
  6  Wolves of the Sea   5+0     50
  7  Puh - Det mörka hotet   5+0     50
  8  Senaste laget   10+10     1010
  9  Trial and error   10+5     105
10  Bellas Barlast   10+10     1010
11  BRÖDTILLVERSAREMARAR   15+15     1515
12  Mobil Kris   10+5     105
13  Metamorphos   5+0     50
14  Super-Cirkus   15+15     1515
15  Rattmuffarna   5+15     515
16  Abrovinkerna   10+10     1010
föregående | nästa
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134