allt om rallyt vt02 | bakåt | framåt

fejspysslet

För att visa hur kraftfull den nya gentekniken är bestämde vi oss att för att göra ett fullskaleförsök med genetiskt material från 30 lyckligt ovetande och mer eller mindre kända personer. Med hjälp av olika molekylärbiologiska tekniker vi inte behöver gå in på närmare här - i korthet: stöld, meck, surrogatlivmoder, trampet av små små fötter, konfirmation, fotografering - lyckades vi i alla fall fixa så att det som en gång var pluralis numera är singularis och om inte vackert så i alla fall märkvärdigt.

Er uppgift är att särskåda resultatet av studien nedan och avslöja vilka som - för att citera nationalskalden T Ledin - gömmer sig i varandra. Båda donatorernas identitet måste vara fastställd för varje avkomma, bara en korrekt donator är lika illa som två felaktiga.

rebusar:
1 2 3 4 5 6 7 8
stjälprebusar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

musikkrysslet
elitseriepysslet
pojkbandspysslet
hjulskyltningspysslet
grafpysslet
romanfigurpysslet
vad kommer sen-pysslet
we are the world-pysslet
fejspysslet
ostbrickepysslet
tipspromenadpysslet
ulrika knape-pysslet
plysslet
horungepysslet
tändstickspysslet
grispysslet

plock

resultat
Se resultatet för fejspysslet, välj mellan osorterat och sorterat.

filer
Fejspysslet som pdf-fil, välj mellan pysslet och facit.