Summering Etapp 5 
föregående | nästa
5Enar Åkered  43      43
4Trial & Error  47      47
81 till 2 till  49      49
2Öset Luhring  74      74
1Risk för dåligt väglag  75      75
11Katlas kompisar  79      79
6RRL för Claes Elfsberg  81      81
7Ingen Aning  82      82
3Knowledge and passion  82      82
9I minsta laget  99      99
10Rattmuffarna  108      108
föregående | nästa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124