Rebus 7
TJUGALTHÄK (Dicken 2002)
+R, +R
Tjur Galt Härk
!
Ko Gris Ren
-R, -R
KOGISEN
KOG i SEN
i
SKOGEN