Hjälp 7
GALTSTEUT (BasPer 2016)
E->R
Galtstrut
!
Griskon
R->E
GEISKON
GE i SKON
i
SKOGEN