Rebus 3
VÄTÄSJUTTON (BasPer 1999)
Ä->E
Väte sjutton
! (per.sys och nummer)
1 17
! (nummer och per.sys)
Elva N
E->Ä
ÄLVAN