Stjälp 5
GTLÖRDENOBANTLLIGE (Dicken 2013)
i
DENOBANTL i GTLÖRLIGE
Den obantligt lörlige
B->F, R->J
Den ofantligt löjlige
!
Fjanten
F->B, J->R
BRANTEN