Stjälp 6
KNOTTENSOGSTUDERARKNOTTENSORSTUDERRKNOTT (Basper 2016)
G->M, R->M, +A
Knotten som studerar knotten som studerar knott
!
Metamyggen
M->G, -A, M->R
GETRYGGEN