Stjälp 8
PÅSLÖSPIRR (Herman 2002)
+A
Påslös pirra
!
Påslös säckkärra
!
Kärra
-A
KÄRR