Stjälp 1
BATPISTORIUS (BasPer)
T->R
Bar Pistorius
!
Nya vader
R->T
NYA VADET