Stjälp 2
EDERIVATTEN (Dicken)
+J
Ejder i vatten
!
And i sjö
i
SJANDÖ
-J
SANDÖ