Stjälp 4
KNÄBROSKSTALLOLESLÅRTILLBAKA (BasPer)
L->N
Knäbrosk Stallone slår tillbaka
!
Menisk Rambo
i
SKRAMMENBO
N->L
SKRAMMELBO