Stjälp 11
VÄLHÄNGDPITEN (BasPer)
+L
Välhängd pilten
!
Mör killen
-L
MÖRKILEN
i
L MÖRKEN