Stjälp 12
ÄRTERMEHFLÄSK (Mårten)
H->D
Ärter med fläsk
!
Torsdag
D->H
TORSHAG