Hjälp 5
MAMMASSUMPA (Herman)
S->R
Mammas rumpa
!
Mors ända
R->S
MOSSÄNDA